Δημοσιεύθηκε ο Οδηγός, η Πρόσκληση και τα σχετικά Παραρτήματα για το Πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ".

Η υποβολή προτάσεων είναι δυνατή από 25/02/2013 έως 25/04/2013.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα πατήστε ΕΔΩ.