Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ συμμετείχε σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Πατρών, που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ, στην Ναύπακτο, την Τρίτη 5/9/2023. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του διακρατικού έργου SMEOrigin, το οποίο έχει ως αντικείμενο τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ, καθώς και τα παραδοσιακά τοπικά προϊόντα.

Η συμμετοχή της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ήταν διπλή. Αφενός ο Πρόεδρος της εταιρείας, κ. Κοτρώνης Γεώργιος, πραγματοποίησε χαιρετισμό στην εκδήλωση, αφετέρου η κα Βλάχου Εύη παρουσίασε το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER και την φιλοσοφία υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.