Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να δείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ του προγράμματος μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μετά την τροποποίηση.

Σχετικά αρχεία
2_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙ_ΚΑΔ_ΟΡΘΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_25_1_2013