Η Αιτωλική Αναπτυξιακή δημοσιοποιεί ανοιχτή πρόσκληση για δήλωση συμμετοχής ενδιαφερομένων σε διαδικτυακό σεμινάριο Ερμηνείας Πόρων και Δημιουργικού Τουρισμού, του έργου διακρατικής συνεργασίας «Enhancement of European Rural Development Capabilities – ENERDECA II».

Η πρώτη φάση του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί στις 4 Οκτωβρίου 2023.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης συμμετοχής: 30/9/2023.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα παρακάτω αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ