Συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο αρχείο για να ενημερωθείτε για τα 52 επενδυτικά σχέδια (ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις), συνολικού προϋπολογισμού 10.075.982,65€ (χωρίς ΦΠΑ), που έχουν ενταχθεί ή βρίσκονται σε φάση ένταξης στα Τοπικά Προγράμματα LEADER ("Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER" & "Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών") της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ. 

Σχετικά αρχεία
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ_ΣΧΕΔΙΑ_ΤΟΠΙΚΩΝ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_LEADER