Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ δημοσιοποιεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών, με καταληκτική ημερομηνία την 20/10/2023.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το παρακάτω αρχείο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ