Ο ΟΑΕΔ δημοσίευσε την Πρόσκληση 4/2013, η οποία απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,  προκειμένου να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για τη δημιουργία 10.000 θέσεων εργασίας, ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων.

Στην περιοχή μας προβλέπεται η δημιουργία θέσεων εργασίας στους ακόλουθους φορείς:

  • Δήμος Ναυπακτίας: 20 θέσεις
  • Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου: 34 θέσεις
  • Δήμος Δωρίδος: 6 θέσεις
  • Δήμος Θέρμου: 8 θέσεις
  • Δήμος Καρπενησίου: 7 θέσεις

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) από 26/9/2013 έως 11/10/2013 και ώρα 12η μεσημβρινή.

 

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι ανήκουν σε μια τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

  1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
  3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  5. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΑΕΔ