Ο ΟΑΕΔ έχει δημοσιεύσει την προκήρυξη 3/2013, η οποία αφορά "Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών".

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Προκήρυξη ΟΑΕΔ 3/2013