Εκδόθηκε η απόφαση ένταξης για 10 νέες ιδιωτικές επενδύσεις, στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής, συνολικού προϋπολογισμού 4.948.230,11€.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ακόλουθο αρχείο:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ