Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ενημερώνει ότι καταρτίστηκε ο οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων της 3ης Πρόσκλησης δημοσίων επενδύσεων (LEADER ΠΑΑ), βάσει του οποίου εντάσσεται ένα επενδυτικό σχέδιο, προϋπολογισμού 600.000€.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ακόλουθο αρχείο:

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ_3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_ΔΧ