Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ανακοινώνει ότι τροποποιήθηκε η 1η απόφαση ένταξης των επενδύσεων ιδιωτικού χαρακτήρα για τους ακόλουθους λόγους:

  1. αλλαγή στοιχείων δικαιούχων
  2. μείωση προϋπολογισμού σε επενδυτικά σχέδια
  3. απένταξη επενδυτικών σχεδίων

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ακόλουθο αρχείο:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1ης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ