Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ δημοσιοποιεί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής/τεχνικής υποστήριξης του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας «Enhancement of European Rural Development Capabilities – ENERDECA II», του Προγράμματος “Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 -2020” (ΠΑΑ), Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.3 – Διατοπική και Διακρατική Συνεργασία», με καταληκτική ημερομηνία την 15/7/2024.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το παρακάτω αρχείο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ