Η Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Αλιείας, με την υπ' αριθμ. 8/17-09-2012 συνεδρίασή της, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται προς χρηματοδότηση 17 ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια, ενώ απορρίπτεται ένα, λόγω ελλείψεων που διαπιστώθηκαν (και δεν καλύφθηκαν από τον υποψήφιο επενδυτή) στο στάδιο του ελέγχου πληρότητας των επενδυτικών σχεδίων.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση εγκρίνονται προς ένταξη επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 2.680.625,00€, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική της περιοχής παρέμβασης για την υλοποίηση επενδύσεων σε ένα δύσκολο οικονομικοκοινωνικό περιβάλλον.

Το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων αφορούσαν την Κατηγορία Πράξης 4.1.1.2, δηλαδή υποβλήθηκαν από μη αλιείς.

Οι υποψήφιοι επενδυτές έχουν δικαίωμα ένστασης εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

Σχετικά αρχεία
ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ_ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ_(ΤΕΛΙΚΟ)