Το τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, φέρει τον τίτλο “Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων αναπτυξιακής περιοχής Ναυπακτίας – Μεσολογγίου – Αστακού” και υλοποιείται στο σύνολο των Δήμων Ναυπακτίας και Ι.Π. Μεσολογγίου, καθώς και στην Τοπική Κοινότητα Αστακού.

Το νέο LEADER διακρίνεται σε δυο τμήματα: α) Τμήμα ΠΑΑ (που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης) και β) Τμήμα ΕΠΑΛΘ (που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας).

Στην παρούσα φάση, έχει εγκριθεί η αναμόρφωση του τοπικού προγράμματος για το τμήμα του ΠΑΑ και αναμένεται το προσεχές διάστημα να δημοσιευθούν οι πρώτες προκηρύξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, δημοσιοποιούνται οι υποδράσεις του τοπικού προγράμματος, που αφορούν ιδιωτικές επενδύσεις, για το Τμήμα ΠΑΑ, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν τις δυνατότητες στήριξης επενδύσεων που παρέχει το τοπικό πρόγραμμα και να προετοιμαστούν κατάλληλα.

Οι σχετικές κατηγορίες υποδράσεων είναι οι ακόλουθες (σ.σ. πατήστε πάνω στην κατηγορία υποδράσης για να δείτε τις δράσεις που περιλαμβάνει):

  1. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
  2. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
  3. ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ
  4. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ, ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ
  5. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διευκρινίζεται ότι τα ποσά ανά υποδράση είναι ενδεικτικά και δύναται να τροποποιηθούν σύμφωνα με το επενδυτικό ενδιαφέρον. Επίσης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων διαθέτει αποθεματικό, το οποίο θα διατεθεί σε περιοχές που παρουσιάζουν υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον και οι ήδη διατιθέμενοι πόροι δεν επαρκούν για τη χρηματοδότηση του συνόλου των υποψηφίων – εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων.