Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεργαζόμενης τράπεζας, στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER.

Οι ενδιαφερόμενες τράπεζες δύναται να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές έως την Παρασκευή 29/9/2017 και ώρα 11:00π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ