Στις 3/12/2020 πραγματοποιήθηκε η 2η πληρωμή του επενδυτικού σχεδίου δημοσίου χαρακτήρα “Εμπλουτισμός ιματιοθήκης με παραδοσιακές φορεσιές Ναυπακτίας”, με δικαιούχο τον Λαογραφικό Πολιτιστικό Χορευτικό Όμιλο Ναυπακτίας “Ο Ανεμογιάννης”. Το ποσό της πληρωμής ανέρχεται σε 9.300,00€.

Με την παρούσα πληρωμή έχει καταβληθεί:

  • στον δικαιούχο το 51,88% του προϋπολογισμού του έργου
  • σε δημόσιες επενδύσεις το ποσό των 30.862,76€

Ο δικαιούχος αναμένεται να υποβάλλει αιτήματα πληρωμής, σε σύντομο χρονικό διάστημα, για το υπολειπόμενο ποσό του προϋπολογισμού του έργου, ενώ οι πληρωμές για δημόσιες επενδύσεις αναμένεται να ανέλθουν σε 120.000€ έως 31/12/2020 και σε 2.500.000€ έως 31/12/2021.