Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ δημοσιοποιεί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος “για την ανάθεση υπηρεσιών εμψύχωσης της τοπικής κοινωνίας, στο πλαίσιο του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας «Περιήγηση στον Κορινθιακό» του Προγράμματος “Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 -2020″ (ΠΑΑ), Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.3 – Διατοπική και Διακρατική Συνεργασία”, με καταληκτική ημερομηνία την 9/5/2024.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το παρακάτω αρχείο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΕΜΨΥΧΩΣΗ – ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ)