17 Νοέμβριος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Διαδικτυακό διακρατικό σεμινάριο “Αποδοτικά τοπικά έργα για μια βιώσιμη Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα”

Στελέχη της Αιτωλικής Αναπτυξιακής θα συμμετάσχουν στο διαδικτυακό διακρατικό σεμινάριο με θέμα “Αποδοτικά τοπικά έργα για μια βιώσιμη Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα”, το οποίο θα διεξαχθεί από 25 έως 27 Νοεμβρίου 2020.  Το συνέδριο διοργανώνεται από την FARNET. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ.... »
13 Νοέμβριος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “A European Rural Agenda is urgently needed for rural territories after COVID crisis”

Το διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “A European Rural Agenda is urgently needed for rural territories after COVID crisis”  αποτελεί συνδιοργάνωση: της Επιτροπής για τους Φυσικούς Πόρους (NAT Commission), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Περιφέρειες και της ομάδα RUMPA & Smart Villages, με την υποστήριξη οργανισμού Rurality –Environment – Development... »
6 Νοέμβριος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Τηλεδιάσκεψη με θέμα “Προετοιμασία πληρωμών ιδιωτικών επενδύσεων τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER”

Η Αιτωλική Αναπτυξιακή θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη με θέμα “Προετοιμασία πληρωμών ιδιωτικών επενδύσεων τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER”, την Δευτέρα 9/11/2020 και ώρα 14:00, με τους δικαιούχους των ιδιωτικών επενδύσεων και τους συνεργάτες τους. Σκοπός της τηλεδιάσκεψης είναι η παροχή απαιτούμενων πληροφοριών και ο προγραμματισμός ενεργειών, προκειμένου... »
6 Νοέμβριος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πραγματοποίηση πληρωμών δημοσίων επενδύσεων

Στις 6/11/2020 ξεκίνησε και ο κύκλος των πληρωμών για τις επενδύσεις του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής. Οι πρώτες πληρωμές αφορούν τμήμα των επενδύσεων δημοσίου χαρακτήρα: “Πολυχώρος Μανιταριού Κεντρικής στην Ορεινή Ναυπακτία”, με δικαιούχο τον Δήμο Ναυπακτίας “Εμπλουτισμός ιματιοθήκης με παραδοσιακές φορεσιές Ναυπακτίας”,... »
30 Οκτώβριος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πορεία υλοποίησης δημοσίων επενδύσεων τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER (ΠΑΑ) ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ αξιολόγησε την πορεία υλοποίησης των επενδύσεων δημοσίου χαρακτήρα, του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, από την ημερομηνία ένταξής τους έως την 30/10/2020. Η πορεία υλοποίησης είναι άκρως θετική και σύμφωνη με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί. Επιγραμματικά αναφέρονται τα εξής: στο τοπικό πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 24 έργα έχουν λάβει έγκριση δημοπράτησης... »
29 Οκτώβριος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων, από αλιείς και επιχειρήσεις του αλιευτικού τομέα, με τίτλο «Αγορά και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Συσκευών Διαβίβασης Δεδομένων ΣΔΕ(VMS)-ERS-AIS»

Η “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.”, ως Ενδιάμεσος Φορέας του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, δημοσίευσε την πρόσκληση με τίτλο «Αγορά και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Συσκευών Διαβίβασης Δεδομένων ΣΔΕ(VMS)-ERS-AIS». Η πρόσκληση αφορά στην υποχρέωση που έχουν ορισμένες κατηγορίες επαγγελματικών αλιέων, για προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, που αφορά... »
29 Οκτώβριος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει πρωτοβουλία, προκειμένου να καταρτιστεί ένα «Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές» και να δημοσιευθεί σχετική Ανακοίνωσή της το καλοκαίρι του 2021. Περισσότερες πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στο site του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD) (https://enrd.ec.europa.eu/enrd–thematic–work/long–term–rural–vision/long–term–rural–vision–portal_en).... »
19 Οκτώβριος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Ικανοποιητική η πορεία υλοποίησης των ιδιωτικών επενδύσεων (LEADER ΠΑΑ). Καθορίστηκε η στοχοθεσία έως 31/12/2020

Η Αιτωλική Αναπτυξιακή, με την άριστη συνεργασία των 42 δικαιούχων των ιδιωτικών επενδύσεων του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER (ΠΑΑ), ολοκλήρωσε την Α΄ ενδιάμεση αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, η οποία αφορούσε το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης στήριξης έως την 30/9/2020. Το συνολικό κόστος των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί... »
13 Οκτώβριος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Προέγκριση δημοπράτησης για το έργο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ”, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ξηρομέρου

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έδωσε σύμφωνη γνώμη για την δημοπράτηση του έργου “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ” (121.520,00€),  με δικαιούχο το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου, το οποίο έχει ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ακόλουθο... »
9 Οκτώβριος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Υποβολή 5 προτάσεων δημοσίων επενδύσεων στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER (Αλιείας) Αιτωλικής Αναπτυξιακής, συνολικού προϋπολογισμού 1.916.500€

Στο πλαίσιο της πρόκλησης για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων δημοσίου χαρακτήρα, από τους ΟΤΑ της περιοχής παρέμβασης και τους φορείς τους, υποβλήθηκαν 5 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 1.916.500,00€, υπερκαλύπτοντας τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης κατά 300%. Ειδικότερα, προτάσεις υπέβαλαν ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου, ο Δήμος Ναυπακτίας και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο... »