Έγκριση διακρατικού προγράμματος “PROACTIVE”
17 Δεκέμβριος 09 | Νέα & Ανακοινώσεις

Έγκριση διακρατικού προγράμματος “PROACTIVE”

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. και η ρουμανική ΜΚΟ “CATALACTICA”, κατάρτισαν και υπέβαλαν πρόγραμμα ανταλλαγής τεχνογνωσίας στο Υπουργείο Απασχόλησης της Ρουμανίας, το οποίο εγκρίθηκε. Το πρόγραμμα αφορά την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την εφαρμογή των πολιτικών απασχόλησης στην Ρουμανία, με εξειδίκευση σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας.... »
Αναστολή υποβολής προτάσεων για δημόσια έργα στο ΟΠΑΑΧ
1 Δεκέμβριος 09 | Νέα & Ανακοινώσεις

Αναστολή υποβολής προτάσεων για δημόσια έργα στο ΟΠΑΑΧ

Η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την αριθμ. 9759/12.11.2009 απόφασή της ενημερώνει τους δικαιούχους ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ α΄ βαθμού ότι αναστέλλεται η διαδικασία υποβολής προτάσεων πράξεων προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των Μέτρων 313, 321, 322 & 323, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013... »
Αναστολή υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στα πλαίσα του ΜΕΤΡΟΥ 123Α
1 Δεκέμβριος 09 | Νέα & Ανακοινώσεις

Αναστολή υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στα πλαίσα του ΜΕΤΡΟΥ 123Α

Η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποφάσισε την αναστολή από 4/12/2009 της υποβολής ενίσχυσης στα πλαίσια του Μέτρου 123Α “Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 “Αλέξανδρος Μπαλτατζής”. Οι αιτήσεις ενίσχυσης με ημερομηνία από 25/8/2009 μέχρι 3/12/2009 θα... »
Ανακοίνωση για συνεργασία με Ιατρό και Νοσηλευτή
1 Δεκέμβριος 09 | Νέα & Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για συνεργασία με Ιατρό και Νοσηλευτή

Γ΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας)   Μέτρο 1 «Ενδυνάμωση και Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης»                                                                                                                                                                                            ... »
Ολοκλήρωση α΄ φάσης αξιολόγησης προγράμματος LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ
25 Νοέμβριος 09 | Νέα & Ανακοινώσεις

Ολοκλήρωση α΄ φάσης αξιολόγησης προγράμματος LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ

Με τις υπ' αριθ. 2609/17-11-09 & 2610/17-11-09 αποφάσεις της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κας Μπατζελή, ολοκληρώθηκε η α΄ φάση αξιολόγησης των προτάσεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ 4 “ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 – 2013. Από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης... »
Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων (νέα παράταση)
16 Οκτώβριος 09 | Νέα & Ανακοινώσεις

Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων (νέα παράταση)

Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων Περιγραφή:   Ενίσχυση για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από νέους ηλικιακά επιχειρηματίες (Επιχειρηματικότητα Νέων), σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.   Πρόγραμμα:   ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΚΑΙ 4 ΠΕΠ   Αποδέκτες: Νέοι και Νέες, άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες.  ... »
Ενίσχυση επιχειρηματικότητας γυναικών (νέα παράταση)
16 Οκτώβριος 09 | Νέα & Ανακοινώσεις

Ενίσχυση επιχειρηματικότητας γυναικών (νέα παράταση)

Στοιχεία Προγράμματος: 2784 Ενίσχυση επιχειρηματικότητας γυναικών Περιγραφή:   Ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από γυναίκες (Επιχειρηματικότητα Γυναικών), σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.   Πρόγραμμα:   ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΚΑΙ 4 ΠΕΠ   Αποδέκτες: Γυναίκες, άνεργες, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες.  ... »
ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ
7 Οκτώβριος 09 | Νέα & Ανακοινώσεις

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ

O Δήμος Αποδοτίας έχει στην κατοχή του τρεις Αυτόματους Μετεωρολογικούς Σταθμούς (Α.Μ.Σ.), εκ των οποίων ο πρώτος είναι εγκατεστημένος στη θέση Σαράνταινα (38ο 44' 01.3'' Ν, 021ο 58' 47.2'' Ν, υψόμετρο 1431 m) της ευρύτερης περιοχής του Δ.Δ. Λεύκας, o  δεύτερος στην κοίτη του ποταμού Εύηνου (38ο 43' 22.5'' Ν, 022ο 00' 59.6''... »
Ενίσχυση ελεύθερων επαγγελματιών (παράταση)
6 Οκτώβριος 09 | Νέα & Ανακοινώσεις

Ενίσχυση ελεύθερων επαγγελματιών (παράταση)

Περιγραφή:   Η ενίσχυση αφορά στην απόκτηση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, απαραίτητου για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας ιατρών, οδοντιάτρων, μηχανικών, γεωτεχνικών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, λογιστών και οικονομολόγων- συμβούλων.   Πρόγραμμα:   ΠΕΠ ΕΣΠΑ   Αποδέκτες: Ιατροί. Οδοντίατροι. Μηχανικοί. Γεωτεχνικοί (στην κατηγορία αυτή... »
Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (παράταση)
6 Οκτώβριος 09 | Νέα & Ανακοινώσεις

Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (παράταση)

Περιγραφή:   Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών.   Πρόγραμμα:   ΠΕΠ ΕΣΠΑ   Αποδέκτες: Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.   Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1/9/2009-18/12/2009   Ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης... »