Ενίσχυση ελεύθερων επαγγελματιών (παράταση)
6 Οκτώβριος 09 | Νέα & Ανακοινώσεις

Ενίσχυση ελεύθερων επαγγελματιών (παράταση)

Περιγραφή:   Η ενίσχυση αφορά στην απόκτηση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, απαραίτητου για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας ιατρών, οδοντιάτρων, μηχανικών, γεωτεχνικών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, λογιστών και οικονομολόγων- συμβούλων.   Πρόγραμμα:   ΠΕΠ ΕΣΠΑ   Αποδέκτες: Ιατροί. Οδοντίατροι. Μηχανικοί. Γεωτεχνικοί (στην κατηγορία αυτή... »
Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (παράταση)
6 Οκτώβριος 09 | Νέα & Ανακοινώσεις

Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (παράταση)

Περιγραφή:   Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών.   Πρόγραμμα:   ΠΕΠ ΕΣΠΑ   Αποδέκτες: Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.   Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1/9/2009-18/12/2009   Ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης... »
Παράταση προγραμμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης
10 Σεπτέμβριος 09 | Νέα & Ανακοινώσεις

Παράταση προγραμμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης

Σε συνέχεια των υπ' αριθμ. πρωτοκ. 13261/1513/09-09-09 & 13262/1514/09-09-09 αποφάσεων του Υφυπουργού Ανάπτυξης παρατείνεται η προθεσμία υποβολής επενδυτικών σχεδίων στα προγράμματα “Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων” & “Ενίσχυση επιχειρηματικότητας γυναικών” έως την 15η Οκτωβρίου 2009.... »
Διαδικασία επιλογής ωφελούμενων για το ΒσΣ Ευπαλίου
8 Σεπτέμβριος 09 | Νέα & Ανακοινώσεις

Διαδικασία επιλογής ωφελούμενων για το ΒσΣ Ευπαλίου

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ  Σε συνέχεια της εγκρίσεως του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ευπαλίου” πραγματοποιείται η διαδικασία επιλογής των 90 ωφελούμενων, στους οποίους θα παρασχεθούν οι σχετικές υπηρεσίες από την ομάδα “Βοήθεια στο Σπίτι”, η οποία αποτελείται: 1 Κοινωνική Λειτουργό 1 Νοσηλεύτρια 1 Οικογενειακή Βοηθό 1 Ιατρό 1 Φυσιοθεραπεύτρια  ... »
Ενίσχυση ελεύθερων επαγγελματιών
2 Σεπτέμβριος 09 | Νέα & Ανακοινώσεις

Ενίσχυση ελεύθερων επαγγελματιών

Στοιχεία Προγράμματος: 2816 Ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών. Περιγραφή:   Η ενίσχυση αφορά στην απόκτηση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, απαραίτητου για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας ιατρών, οδοντιάτρων, μηχανικών, γεωτεχνικών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, λογιστών και οικονομολόγων- συμβούλων.   Πρόγραμμα:   ΠΕΠ ΕΣΠΑ   Αποδέκτες: Ιατροί.... »
Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
27 Αύγουστος 09 | Νέα & Ανακοινώσεις

Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Προκήρυξη για την ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Προκήρυξης για την Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους... »
Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα των τροφίμων
26 Αύγουστος 09 | Νέα & Ανακοινώσεις

Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα των τροφίμων

Στοιχεία Προγράμματος: 2806 Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων Περιγραφή:   Στήριξη μεθόδων παραγωγής που αποβλέπουν στη βελτίωση της ποιότητας γεωργικών προϊόντων που προορίζονται μόνο για ανθρώπινη κατανάλωση, με στόχους: α) την παροχή εγγυήσεων στους καταναλωτές ως προς την ποιότητα ή την διαδικασία παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων,... »
Έγκριση έργου “Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ευπαλίου”
17 Αύγουστος 09 | Νέα & Ανακοινώσεις

Έγκριση έργου “Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ευπαλίου”

Με την υπ' αριθμό 71559/6282/11-08-09 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε το έργο “Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ευπαλίου”, το οποίο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η Δομή “Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ευπαλίου” θα εξυπηρετεί 90 ωφελούμενους σε συνεχή βάση έως την 31/12/2010, παρέχοντας: υπηρεσίες κοινωνικής... »
Ενίσχυση ελεύθερων επαγγελματιών (αναμένεται)
13 Αύγουστος 09 | Νέα & Ανακοινώσεις

Ενίσχυση ελεύθερων επαγγελματιών (αναμένεται)

Στοιχεία Προγράμματος: 2816 Ενίσχυση ελεύθερων επαγγελματιών Περιγραφή:   Η ενίσχυση αφορά στην απόκτηση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, απαραίτητου για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας ιατρών, οδοντιάτρων, μηχανικών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, λογιστών και οικονομολόγων- συμβούλων.   Πρόγραμμα:   ΠΕΠ ΕΣΠΑ   Αποδέκτες: 50.000 ελεύθεροι... »
Πρόγραμμα digi-lodge για μονάδες διανυκτέρευσης
13 Αύγουστος 09 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα digi-lodge για μονάδες διανυκτέρευσης

Στοιχεία Προγράμματος: 2798 digi-lodge: Ενίσχυση ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων για τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων Περιγραφή:   Οι τουριστικές επιχειρήσεις θα ενισχυθούν μέσω της δράσης για: α.    την ολοκληρωμένη και ποιοτική παρουσίαση στο Διαδίκτυο των εγκαταστάσεων τους καθώς και της ευρύτερης τοποθεσίας... »