7 Σεπτέμβριος 17 | Νέα & Ανακοινώσεις

Η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, εταίρος στο διακρατικό έργο με τίτλο «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα σε Ευάλωτες Ευρωπαϊκές Κοινότητες – INTERFACE», που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, ενημερώνει ότι την Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017, θα πραγματοποιηθεί, με συμμετοχή εκπροσώπων όλων των Φορέων-Εταίρων, η εναρκτήρια συνάντηση του έργου στα γραφεία... »
23 Αύγουστος 17 | Νέα & Ανακοινώσεις

ΔΡΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD LEADER (TMHMA ΠΑΑ) ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Το τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, φέρει τον τίτλο “Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων αναπτυξιακής περιοχής Ναυπακτίας – Μεσολογγίου – Αστακού” και υλοποιείται στο σύνολο των Δήμων Ναυπακτίας και Ι.Π. Μεσολογγίου, καθώς και στην Τοπική Κοινότητα Αστακού. Το νέο LEADER διακρίνεται... »
24 Απρίλιος 17 | Νέα & Ανακοινώσεις

Νομοθεσία για μονάδες οικοτεχνίας

Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER παρέχεται η δυνατότητα για τη χρηματοδόητηση μονάδων οικοτεχνίας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο για τις μονάδες οικοτεχνίας συμβουλευτείτε τα ακόλουθα αρχεία: N. 4235/2014 (άρθρο 56 – ΦΕΚ 32/Α/11-2-2014) ΥΑ 4912/120862 (ΦΕΚ 2468/Β/17-11-2015) ΥΑ 345/23924 (ΦΕΚ 866/Β/2-3-2017)... »