31 Ιούλιος 19 | Προκυρήξεις

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε απαντήσεις που αφορούν τις προκηρύξεις ιδιωτικών επενδύσεων του προγράμματος CLLD/LEADER και έχουν δοθεί από την ΕΥΚΕ και την ΕΥΕ ΠΑΑ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ... »
31 Ιούλιος 19 | Νέα & Ανακοινώσεις

Τακτική Γενική Συνέλευση 2019 & Οικονομικές Καταστάσεις

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, της ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ, για το έτος 2019 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30/8/2019 και ώρα 20:00, στα γραφεία της εταιρείας (Ε.Ο. Αντιρρίου – Ναυπάκτου, κόμβος περιφερειακού). Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε την πρόσκληση για την ΓΣ και τις οικονομικές καταστάσεις για την διαχειριστική χρήση του 2018: ΠΡΟΣΚΛΗΣ... »
Facebook Προγράμματος INTERFACE
25 Ιούλιος 19 | Νέα & Ανακοινώσεις

Facebook Προγράμματος INTERFACE

Η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, εταίρος στο διακρατικό έργο με τίτλο «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα σε Ευάλωτες Ευρωπαϊκές Κοινότητες – INTERFACE», που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, με συμμετέχοντες εταίρους το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ισλανδίας (IRDI)  από την Ισλανδία, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μελετών και Πρωτοβουλιών (CESIE)  από... »
25 Ιούλιος 19 | Προκυρήξεις

1η τροποποίηση 1ης προκήρυξης για ιδιωτικές επενδύσεις CLLD/LEADER

Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε την τροποποιημένη προκήρυξη για τις ιδιωτικές επενδύσεις του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER: 1η τροποποίηση 1ης προκήρυξης για ιδιωτικές επενδύσεις Η τροποποίηση αφορά: την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας έως την 30/9/2019 την ενσωμάτωση ΚΑΔ στις υποδράσεις 19.2.3.1 (μεταποίηση/τυποποίηση) και 19.2.2.5 (επιχειρήσεις παροχής... »
Ενημερωτική εκδήλωση στο Αιτωλικό για την 1η Πρόσκληση CLLD/LEADER της ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ
24 Ιούνιος 19 | Νέα & Ανακοινώσεις

Ενημερωτική εκδήλωση στο Αιτωλικό για την 1η Πρόσκληση CLLD/LEADER της ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «1η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις» που προκήρυξε η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού της Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) CLLD/LEADER» Μέτρο 19 του Προγράμματος Αγροτικής... »
Eνημερωτική εκδήλωση στο Νεοχώρι για την1η Πρόσκληση CLLD/LEADER της ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ
24 Ιούνιος 19 | Νέα & Ανακοινώσεις

Eνημερωτική εκδήλωση στο Νεοχώρι για την1η Πρόσκληση CLLD/LEADER της ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Την Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2019, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «1η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις» που προκήρυξε η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού της Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) CLLD/LEADER» Μέτρο 19 του Προγράμματος Αγροτικής... »
10 Ιούνιος 19 | Νέα & Ανακοινώσεις

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ θα πραγματοποιήσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την Δευτέρα 1η Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00, στα γραφεία της, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: Αντικατάσταση Ορκωτών Ελεγκτών, λόγω συνταξιοδότησης Τροποποίηση Καταστατικού Διάφορα – ανακοινώσεις   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ... »
5 Ιούνιος 19 | Προκυρήξεις

Διόρθωση σε σημείο της προκήρυξης των ιδιωτικών επενδύσεων του LEADER

Στο έντυπο της Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Μέτρο 19.2 για ιδιωτικού χαρακτήρα επενδύσεις, εκ παραδρομής αναφέρεται στην σελίδα 27, σημείο 7 «Γενικές δαπάνες «…….. επιλέξιμες δύναται να είναι μόνο όσες πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 σημείο ΙΙ.Γ.ii.10…», αντί για το σωστό που είναι: «…….. επιλέξιμες δύναται να είναι μόνο όσες πληρούν... »