30 Οκτώβριος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πορεία υλοποίησης δημοσίων επενδύσεων τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER (ΠΑΑ) ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ αξιολόγησε την πορεία υλοποίησης των επενδύσεων δημοσίου χαρακτήρα, του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, από την ημερομηνία ένταξής τους έως την 30/10/2020. Η πορεία υλοποίησης είναι άκρως θετική και σύμφωνη με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί. Επιγραμματικά αναφέρονται τα εξής: στο τοπικό πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 24 έργα έχουν λάβει έγκριση δημοπράτησης... »
29 Οκτώβριος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων, από αλιείς και επιχειρήσεις του αλιευτικού τομέα, με τίτλο «Αγορά και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Συσκευών Διαβίβασης Δεδομένων ΣΔΕ(VMS)-ERS-AIS»

Η “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.”, ως Ενδιάμεσος Φορέας του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, δημοσίευσε την πρόσκληση με τίτλο «Αγορά και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Συσκευών Διαβίβασης Δεδομένων ΣΔΕ(VMS)-ERS-AIS». Η πρόσκληση αφορά στην υποχρέωση που έχουν ορισμένες κατηγορίες επαγγελματικών αλιέων, για προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, που αφορά... »
29 Οκτώβριος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει πρωτοβουλία, προκειμένου να καταρτιστεί ένα «Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές» και να δημοσιευθεί σχετική Ανακοίνωσή της το καλοκαίρι του 2021. Περισσότερες πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στο site του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD) (https://enrd.ec.europa.eu/enrd–thematic–work/long–term–rural–vision/long–term–rural–vision–portal_en).... »
19 Οκτώβριος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Ικανοποιητική η πορεία υλοποίησης των ιδιωτικών επενδύσεων (LEADER ΠΑΑ). Καθορίστηκε η στοχοθεσία έως 31/12/2020

Η Αιτωλική Αναπτυξιακή, με την άριστη συνεργασία των 42 δικαιούχων των ιδιωτικών επενδύσεων του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER (ΠΑΑ), ολοκλήρωσε την Α΄ ενδιάμεση αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, η οποία αφορούσε το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης στήριξης έως την 30/9/2020. Το συνολικό κόστος των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί... »
13 Οκτώβριος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Προέγκριση δημοπράτησης για το έργο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ”, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ξηρομέρου

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έδωσε σύμφωνη γνώμη για την δημοπράτηση του έργου “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ” (121.520,00€),  με δικαιούχο το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου, το οποίο έχει ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ακόλουθο... »
9 Οκτώβριος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Υποβολή 5 προτάσεων δημοσίων επενδύσεων στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER (Αλιείας) Αιτωλικής Αναπτυξιακής, συνολικού προϋπολογισμού 1.916.500€

Στο πλαίσιο της πρόκλησης για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων δημοσίου χαρακτήρα, από τους ΟΤΑ της περιοχής παρέμβασης και τους φορείς τους, υποβλήθηκαν 5 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 1.916.500,00€, υπερκαλύπτοντας τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης κατά 300%. Ειδικότερα, προτάσεις υπέβαλαν ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου, ο Δήμος Ναυπακτίας και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο... »
2 Οκτώβριος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Προέγκριση δημοπράτησης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ”, του Δήμου Ναυπακτίας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έδωσε σύμφωνη γνώμη για το 1ο υποέργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ” (249.581,00€), του έργου “Συντήρηση και προβολή αναρριχητικού πεδίου Βαράσοβας”, με δικαιούχο τον Δήμο Ναυπακτίας, το οποίο έχει ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής. Για περισσότερες... »
17 Σεπτέμβριος 20 | Προκυρήξεις

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο “Ανάπτυξη δράσεων του φορέα Ελληνική Αστυνομία για την πρόληψη πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών σε δάση και δασικές εκτάσεις της περιοχής της Αιτωλίας” (Καταληκτική ημερομηνία 23/10/2020)

Η Ελληνική Αστυνομία δημοσίευσε διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ”  (137.500,00€), το οποίο έχει ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής. Καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί... »
10 Σεπτέμβριος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Προέγκριση δημοπράτησης 1ου υποέργου “Βελτίωση και εκσυχρονισμός αναρριχητικού πεδίου”, της Πράξης “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΑΡΑΣΟΒΑΣ”, του Δήμου Ναυπακτίας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έδωσε σύμφωνη γνώμη για το 1ο υποέργο “Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αναρριχητικού πεδίου” (256.680,00€), του έργου “Συντήρηση και προβολή αναρριχητικού πεδίου Βαράσοβας”, με δικαιούχο τον Δήμο Ναυπακτίας, το οποίο έχει ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής. Για περισσότερες... »
9 Σεπτέμβριος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Αποφάσεις ένταξης ιδιωτικών επενδύσεων τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, συνολικού προϋπολογισμού 11,8εκ€

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας υπέγραψε τις αποφάσεις ένταξης 42 ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER (ΠΑΑ), της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, συνολικού προϋπολογισμού 11,8εκ € και δημόσιας δαπάνης 6,6εκ €. Τις επόμενες ημέρες θα κληθούν οι δικαιούχοι να υπογράψουν τις απαιτούμενες συμβάσεις με την Αιτωλική Αναπτυξιακή, ώστε να προχωρήσουν... »