29 Απρίλιος 21 | Νέα & Ανακοινώσεις

1η πληρωμή για τα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια LD311-0054276 και LD311-0054406, με δικαιούχους τον Στυλιαρά Ιωάννη και την ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΚΥΝΕΙΑ Ε.Ε. αντίστοιχα

Στις 29/4/2021 πραγματοποιήθηκε η 1η πληρωμή για τα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια LD311-0054276 και LD311-0054406, με δικαιούχους τον Στυλιαρά Ιωάννη και την ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΚΥΝΕΙΑ Ε.Ε.. Αντικείμενο των επενδύσεων είναι ο εκσυγχρονισμός/επέκταση μονάδας τυποποίησης μελιού και η δημιουργία τουριστικής μονάδας διανυκτέρευσης. Το συνολικό ποσό της πληρωμής ανέρχεται σε 72.486,79€.... »
28 Απρίλιος 21 | Νέα & Ανακοινώσεις

1η πληρωμή για τα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια LD311-0054010 και LD311-0053602, με δικαιούχους την BLIKAS OLIVES ΙΚΕ και τον Ραΐδη Δημήτρη αντίστοιχα

Στις 28/4/2021 πραγματοποιήθηκε η 1η πληρωμή για τα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια LD311-0054010 και LD311-0053602, με δικαιούχους την BLIKAS OLIVES ΙΚΕ και τον Ραΐδη Δημήτρη αντίστοιχα. Αντικείμενο των επενδύσεων είναι η δημιουργία μονάδας επεξεργασίας βρώσιμων ελιών και ο εκσυγχρονισμός εμπορικής επιχείρησης. Το συνολικό ποσό της πληρωμής ανέρχεται σε 62.688,17€. Με την... »
27 Απρίλιος 21 | Νέα & Ανακοινώσεις

Στο 70% η επιχορήγηση των μικρών επιχειρήσεων με το νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων (2022-2027)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, βάσει των οποίων προκύπτει ότι η ένταση ενίσχυσης (επιχορήγηση) για επενδυτικά σχέδια στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαμορφώνεται ως εξής: μικρές επιχειρήσεις: 70% μεσαίες επιχειρήσεις: 60% μεγάλες επιχειρήσεις: 50% Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε... »
23 Απρίλιος 21 | Νέα & Ανακοινώσεις

Χρηματοδότηση ιδιωτικής συμμετοχής μικρών παράκτιων αλιέων από την WWF (καταληκτική ημερομηνία 15/5/2021)

Η WWF δύναται να χρηματοδοτήσει την ιδιωτική συμμετοχή μικρών παράκτιων αλιέων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, καθώς και των τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEADER. Οι ενδιαφερόμενοι αλιείς πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους προς την WWF έως την 15/5/2021 και ώρα 12:00. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε... »
23 Απρίλιος 21 | Νέα & Ανακοινώσεις

1η πληρωμή για το ιδιωτικό επενδυτικό σχέδιο LD311-0053699, με δικαιούχο την Χριστοδούλου Γερασιμίνα

Στις 23/4/2021 πραγματοποιήθηκε η 1η πληρωμή για το ιδιωτικό επενδυτικό σχέδιο LD311-0053699, το οποίο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ, με δικαιούχο την Χριστοδούλου Γερασιμίνα και αντικείμενο επένδυσης την ίδρυση τουριστικής μονάδας διανυκτέρευσης. Το ποσό της πληρωμής ανέρχεται σε 54.431,42€. Με την παρούσα πληρωμή έχει καταβληθεί:... »
22 Απρίλιος 21 | Νέα & Ανακοινώσεις

1η πληρωμή για το ιδιωτικό επενδυτικό σχέδιο LD311-0054084, με δικαιούχο την ΤΣΑΤΣΟΣ ΙΚΕ

Στις 22/4/2021 πραγματοποιήθηκε η 1η πληρωμή για το ιδιωτικό επενδυτικό σχέδιο LD311-0054084, το οποίο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ, με δικαιούχο την “ΤΣΑΤΣΟΣ ΙΚΕ” και αντικείμενο επένδυσης την ίδρυση τουριστικής μονάδας διανυκτέρευσης. Το ποσό της πληρωμής ανέρχεται σε 49.902,02€. Με την παρούσα πληρωμή έχει καταβληθεί:... »
20 Απρίλιος 21 | Νέα & Ανακοινώσεις

1η πληρωμή για το ιδιωτικό επενδυτικό σχέδιο LD311-0051514, με δικαιούχο τον Μοσχονά Παναγιώτη

Στις 20/4/2021 πραγματοποιήθηκε η 1η πληρωμή για το ιδιωτικό επενδυτικό σχέδιο LD311-0051514, το οποίο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ, με δικαιούχο τον Μοσχονά Παναγιώτη και αντικείμενο επένδυσης τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση επιχείρησης παροχής υπηρεσιών. Το ποσό της πληρωμής ανέρχεται σε 22.830,01€. Με την παρούσα πληρωμή... »
19 Απρίλιος 21 | Νέα & Ανακοινώσεις

Διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2021-2027

Σήμερα, 19/4/2021, πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια (διαδικτυακή) εκδήλωση διαβούλευσης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2021-2027. Ομιλητές στην εναρκτήρια εκδήλωση ήταν: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, κ. Φαρμάκης Νεκτάριος ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Τσακίρης Γιάννης ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ,... »
19 Απρίλιος 21 | Προκυρήξεις

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο “Ανάπλαση – ανάδειξη του κοινόχρηστου χώρου Κεφαλοβρύσου στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου” (198.000€), το οποίο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER (ΕΠΑλΘ) ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ (καταληκτική ημερομηνία 11/5/2021)

Ο Δήμος Ναυπακτίας δημοσίευσε διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο “Ανάπλαση – ανάδειξη του κοινόχρηστου χώρου Κεφαλοβρύσου στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου” (198.000€), το οποίο έχει ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER (ΕΠΑλΘ), της Αιτωλικής Αναπτυξιακής. Καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η 11/5/2021 και ώρα 10:00. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... »