Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε τη φόρμα δήλωσης επενδυτικών σχεδίων και την φόρμα δήλωσης ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ επενδυτικών σχεδίων. Οι δυο φόρμες αποσκοπούν στην καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος, ώστε τα προτεινόμενα επενδυτικά σχέδια να συμπεριληφθούν στις δράσεις του τοπικού προγράμματος, εφόσον συνάδουν με την τοπική στρατηγική και τους γενικότερους κανονισμούς υλοποίησης του τοπικού προγράμματος. Στο πλαίσιο της προκήρυξης, προβλέπεται ειδική δράση για τα καινοτόμα επενδυτκά σχέδια. Στο σχετικό αρχείο περιλαμβάνεται αυτούσιο το κείμενο της προκήρυξης περί καινοτομίας και ειδική φόρμα δήλωσης καινοτόμου επενδυτικού σχεδίου.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα ακόλουθα αρχεία:

ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ