13 Οκτώβριος 21 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμή 86.753,18€ στον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου για το γήπεδο Αιτωλικού

Στις 13/10/2021 πραγματοποιήθηκε πληρωμή 86.753,18€ (δημόσια δαπάνη) στο επενδυτικό σχέδιο “Κατασκευή Συνθετικού Χλοοτάπητα Δημοτικού Σταδίου Δ.Δ. Αιτωλικού Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου”, με δικαιούχο τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου. Με την παρούσα πληρωμή έχει καταβληθεί: στο έργο “Κατασκευή Συνθετικού Χλοοτάπητα Δημοτικού Σταδίου Δ.Δ. Αιτωλικού Δήμου Ι.Π.... »
8 Οκτώβριος 21 | Προκυρήξεις

(Έχει ενσωματωθεί τροποποίηση) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ (νέα καταληκτική ημερομηνία: 10/12/2021)

Στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3.3 του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 (ΕΠΑλΘ 2014-2020), ο Ενδιάμεσος Φορέας  Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, καλεί τους ενδιαφερόμενους (δυνητικούς δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα. Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση εφαρμόζονται στην περιοχή εφαρμογής Αλιείας του τοπικού... »
17 Σεπτέμβριος 21 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμές 170.295,97€ σε επενδυτικά σχέδια του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Στις 17/9/2021 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές 170.295,97€ (δημόσια δαπάνη) στα επενδυτικά σχέδια LD311-0053895 και LD311-0052189, με δικαιούχους την ΛΕΠΑΝΤΟ ΣΕΪΛΣ ΝΕΠΑ και την WESTLAND FRUIT ΕΠΕ. Αντικείμενο των επενδύσεων είναι ο θαλάσσιος τουρισμός και η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Με την παρούσα πληρωμή έχει καταβληθεί: στην ΛΕΠΑΝΤΟ ΣΕΪΛΣ ΝΕΠΑ το 36,42% του προϋπολογισμού... »
15 Σεπτέμβριος 21 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμές 378.908,86€ σε επενδυτικά σχέδια του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER

Στις 15/9/2021 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές 378.908,86€ (δημόσια δαπάνη) στα επενδυτικά σχέδια LD311-0044169, LD311-0048208, LD311-0051637 και LD311-0051425, με δικαιούχους την ΓΟΥΕΣΤ ΣΑΝ ΝΕΠΑ, τον Α.Σ. ΕΡΥΣΙΧΗ, τον ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ ΛΕΩΝΙΔΑ και την ΑΦΟΙ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ. Αντικείμενο των επενδύσεων είναι ο θαλάσσιος τουρισμός, η μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων και... »
29 Δεκέμβριος 16 | Νέα & Ανακοινώσεις

Νομοθεσία περί αλιευτικού τουρισμού

Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού, από τους επαγγελματίες αλιείς της περιοχής, αποτελεί μια εκ των προτεραιοτήτων του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ. Ο αλιευτικός τουρισμός θεσμοθετήθηκε με τον Ν.4070/2012 (άρθρα 174-184), ο οποίος τροποποιήθηκε με τον Ν.4179/2013 (άρθρα 40 & 43). Με την ΚΥΑ 414/2354/12-1-2015 καθορίστηκαν... »
16 Δεκέμβριος 16 | Νέα & Ανακοινώσεις

Περιοχή παρέμβασης CLLD LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής

Το τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ χρηματοδοτείται από δυο Επιχειρησιακά Προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΠΑΑ 2014-2020 και ΕΠΑΛΘ 2014-2020). Στις περισσότερες κοινότητες της περιοχής παρέμβασης δύναται να χρηματοδοτηθούν δράσεις και από τα δυο Επιχειρησιακά Προγράμματα. Σε όλες τις κοινότητες δύναται να χρηματοδοτηθούν... »