5 Μάιος 21 | Νέα & Ανακοινώσεις

Τελική πληρωμή για το έργο δημοσίου χαρακτήρα “ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ”, με δικαιούχο τον Δήμο Ναυπακτίας

Στις 5/5/2021 πραγματοποιήθηκε η τελική πληρωμή για το επενδυτικό σχέδιο δημοσίου χαρακτήρα “ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ”, με δικαιούχο τον Δήμο Ναυπακτίας. Το ποσό πληρωμής ανέρχεται σε 11.141,70€. Με την παρούσα πληρωμή έχει καταβληθεί: στον δικαιούχο το 100% του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης σε ιδιωτικές επενδύσεις το ποσό των... »
4 Μάιος 21 | Νέα & Ανακοινώσεις

Έγκριση υπογραφής σύμβασης για το έργο “Καθαρισμός και σήμανση μονοπατιών όρους Βαράσοβας” (65.322€), με δικαιούχο τον Δήμο Ναυπακτίας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  διατύπωσε θετική γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου “Καθαρισμός κα σήμανση μονοπατιών όρους Βαράσοβας”, το οποίο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, συνολικού προϋπολογισμού 65.322,00€. Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του δικαιούχου ΔΗΜΟΣ... »
29 Απρίλιος 21 | Νέα & Ανακοινώσεις

1η πληρωμή για τα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια LD311-0054276 και LD311-0054406, με δικαιούχους τον Στυλιαρά Ιωάννη και την ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΚΥΝΕΙΑ Ε.Ε. αντίστοιχα

Στις 29/4/2021 πραγματοποιήθηκε η 1η πληρωμή για τα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια LD311-0054276 και LD311-0054406, με δικαιούχους τον Στυλιαρά Ιωάννη και την ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΚΥΝΕΙΑ Ε.Ε.. Αντικείμενο των επενδύσεων είναι ο εκσυγχρονισμός/επέκταση μονάδας τυποποίησης μελιού και η δημιουργία τουριστικής μονάδας διανυκτέρευσης. Το συνολικό ποσό της πληρωμής ανέρχεται σε 72.486,79€.... »
28 Απρίλιος 21 | Νέα & Ανακοινώσεις

1η πληρωμή για τα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια LD311-0054010 και LD311-0053602, με δικαιούχους την BLIKAS OLIVES ΙΚΕ και τον Ραΐδη Δημήτρη αντίστοιχα

Στις 28/4/2021 πραγματοποιήθηκε η 1η πληρωμή για τα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια LD311-0054010 και LD311-0053602, με δικαιούχους την BLIKAS OLIVES ΙΚΕ και τον Ραΐδη Δημήτρη αντίστοιχα. Αντικείμενο των επενδύσεων είναι η δημιουργία μονάδας επεξεργασίας βρώσιμων ελιών και ο εκσυγχρονισμός εμπορικής επιχείρησης. Το συνολικό ποσό της πληρωμής ανέρχεται σε 62.688,17€. Με την... »
27 Απρίλιος 21 | Νέα & Ανακοινώσεις

Στο 70% η επιχορήγηση των μικρών επιχειρήσεων με το νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων (2022-2027)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, βάσει των οποίων προκύπτει ότι η ένταση ενίσχυσης (επιχορήγηση) για επενδυτικά σχέδια στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαμορφώνεται ως εξής: μικρές επιχειρήσεις: 70% μεσαίες επιχειρήσεις: 60% μεγάλες επιχειρήσεις: 50% Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε... »
23 Απρίλιος 21 | Νέα & Ανακοινώσεις

Χρηματοδότηση ιδιωτικής συμμετοχής μικρών παράκτιων αλιέων από την WWF (καταληκτική ημερομηνία 15/5/2021)

Η WWF δύναται να χρηματοδοτήσει την ιδιωτική συμμετοχή μικρών παράκτιων αλιέων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, καθώς και των τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEADER. Οι ενδιαφερόμενοι αλιείς πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους προς την WWF έως την 15/5/2021 και ώρα 12:00. Για οποιαδήποτε υποστήριξη μπορείτε... »
19 Απρίλιος 21 | Προκυρήξεις

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο “Ανάπλαση – ανάδειξη του κοινόχρηστου χώρου Κεφαλοβρύσου στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου” (198.000€), το οποίο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER (ΕΠΑλΘ) ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ (καταληκτική ημερομηνία 11/5/2021)

Ο Δήμος Ναυπακτίας δημοσίευσε διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο “Ανάπλαση – ανάδειξη του κοινόχρηστου χώρου Κεφαλοβρύσου στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου” (198.000€), το οποίο έχει ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER (ΕΠΑλΘ), της Αιτωλικής Αναπτυξιακής. Καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η 11/5/2021 και ώρα 10:00. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... »
31 Μάρτιος 21 | Νέα & Ανακοινώσεις

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”

Η ελληνική κυβέρνηση παρουσίασε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, το οποίο μετά την έγκρισή του από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα γίνει νόμος του Κράτους. Στο ακόλουθο αρχείο μπορείτε να δείτε την αναλυτική παρουσίαση του σχεδίου: “Ελλάδα 2.0” ... »
3 Αύγουστος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Κριτήρια αξιολόγησης ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων (LEADER Αλιείας)

Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των ιδιωτικών επενδύσεων, στην επικείμενη πρόσκληση του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER – ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛΘ (LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ). Τα κριτήρια θα εξειδικευθούν περαιτέρω κατά την δημοσίευση της πρόσκλησης. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ... »