24 Μάιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποιήσεις ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER (τομέας ΠΑΑ)

Ο ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ τροποποίησε τα τεχνικά δελτία των πράξεων: JU-CO (ΕΣΤΙΑΣΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΑΦΙΩΝ ΜΠΛΙΚΑ ΓΕΩ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΕΣΤΙΑΣΗ) ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑ. ΙΩΑΝΝΗΣ (Τυποποίηση) Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία: ΤΡΟΠ. ΤΔΠ 19.2_ΙΔΙΩΤΙΚΑ_JU-CO_01 ΤΡΟΠ. ΤΔΠ 19.2_ΙΔΙΩΤΙΚΑ_ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΟΠ. ΤΔΠ 19.2_ΙΔΙΩΤΙΚΑ_ΜΠΛΙΚΑ_01... »
19 Μάιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμές (76.868,69€) στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER

Εγκρίθηκαν δυο νέες παρτίδες πληρωμής, μια από τον ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ (LEADER AΛΙΕΙΑΣ) και μια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (LEADER ΠΑΑ), συνολικής δημόσιας δαπάνης 76.868,69€. Οι πληρωμές αφορούν τα ακόλουθα επενδυτικά σχέδια: LA311-0442887 (ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών) LD311-0054397 (ίδρυση νέου υποκαταστήματος χονδρικού εμπορίου ελιών) Η πορεία... »
19 Μάιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Συγκρότηση ΟΕΕ

Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής για Πράξη του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει την απαιτούμενη επιτόπια επαλήθευση. Ειδικότερα, συγκροτήθηκε ΟΕΕ για την Πράξη: Εκσυγχρονισμός επιχείρησης κατασκευής ντεπόζιτων, δεξαμενών, κάδων Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο:... »
18 Μάιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Συγκρότηση ΟΕΕ

Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής για Πράξη του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει την απαιτούμενη επιτόπια επαλήθευση. Ειδικότερα, συγκροτήθηκε ΟΕΕ για την Πράξη: Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο: ΟΕΕ_ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ_02... »
18 Μάιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμή (124.040,72€) στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER

Εγκρίθηκε μια νέα παρτίδα πληρωμής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (LEADER ΠΑΑ), συνολικής δημόσιας δαπάνης 124.040,72€. Η πληρωμή αφορά το ακόλουθο επενδυτικό σχέδιο: LD311-0048625 (επέκταση αγροτουριστικής μονάδας — μονάδας διανυκτέρευσης σε αγρόκτημα παραγωγής βιολογικών προϊόντων) Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις παραπάνω... »
13 Μάιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Ένταξη διατοπικού σχεδίου συνεργασίας “Δίκτυο Λιμνών Κεντρικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας”

Με την απόφαση 911/8-5-2023 του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη, εντάχθηκε στο ΠΑΑ το σχέδιο διατοπικής συνεργασίας “Δίκτυο Λιμνών Κεντρικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας”, προϋπολογισμού 260.000,00€. Το σχέδιο διατοπικής συνεργασίας στοχεύει στην προστασία και ανάδειξη των φυσικών και τεχνητών λιμνών (Ευήνου, Κρεμαστών,... »
12 Μάιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμές (31.693,05€) στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER

Εγκρίθηκαν τρείς νέες παρτίδες πληρωμής, δυο από τον ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ (LEADER AΛΙΕΙΑΣ) και μια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (LEADER ΠΑΑ), συνολικής δημόσιας δαπάνης 31.693,05€. Οι πληρωμές αφορούν τα ακόλουθα επενδυτικά σχέδια: LA311-0470437 (εκσυγχρονισμός ιχθυοτροφείου) LD311-0054129 (δημιουργία μονάδας επεξεργασίας βρώσιμων ελιών) Ανάπλαση- ανάδειξη του κοινόχρηστου... »
5 Μάιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Συγκρότηση ΟΕΕ

Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής για Πράξη του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει την απαιτούμενη επιτόπια επαλήθευση. Ειδικότερα, συγκροτήθηκε ΟΕΕ για την Πράξη: Εκσυγχρονισμός ιχθυοτροφείου (εκτατική καλλιέργεια) “Κόμμα” και “Σχοινιάς” Για περισσότερες πληροφορίες... »
19 Απρίλιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση τεχνικού δελτίου Πράξης LD311-048625

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ τροποποίησε το τεχνικό δελτίο της Πράξης LD311-048625 “Επέκταση αγροτουριστικής μονάδας”. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το παρακάτω αρχείο. Τροποποίηση τεχνικού δελτίου LD311-048625... »