25 Ιούλιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις Αιτωλικής Αναπτυξιακής έτους 2022

Η Γ.Σ. των μετόχων της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ενέκρινε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το έτος 2022. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ακόλουθο αρχείο: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2022... »
24 Ιούλιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμές (28.034,58€) στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER (τομέας ΕΠΑλΘ)

Εγκρίθηκαν δυο νέες παρτίδες πληρωμής από τον ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ (LEADER AΛΙΕΙΑΣ) , συνολικής δημόσιας δαπάνης 28.034,58€. Οι πληρωμές αφορούν τα ακόλουθα επενδυτικά σχέδια: LA311-0469405 (εκσυγχρονισμός μονάδας εστίασης) Διαμόρφωση και βελτίωση υπαίθριου θεάτρου και περιβάλλοντος χώρου πρασίνου Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας... »
20 Ιούλιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Συγκρότηση ΟΕΕ

Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής για Πράξη του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει την απαιτούμενη επιτόπια επαλήθευση. Ειδικότερα, συγκροτήθηκε ΟΕΕ για την Πράξη: Εκσυγχρονισμός μονάδας εστίασης Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΕΕ_ΤΡΙΚΟΥΠΗ... »
17 Ιούλιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Υποβολή 17 προτάσεων ιδιωτικών επενδύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 7,5εκ€

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων ιδιωτικών επενδύσεων (σ.σ. ίδρυση τουριστικών μονάδων διανυκτέρευσης) από τους δυνητικούς δικαιούχους του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής. Στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβλήθηκαν 17 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 7.572.576,93€ και δημόσιας... »
17 Ιούλιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμές (69.250,39€) στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER (ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ)

Εγκρίθηκαν τέσσερις νέες παρτίδες πληρωμής, τρεις από τον ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ (LEADER AΛΙΕΙΑΣ) και μια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (LEADER ΠΑΑ), συνολικής δημόσιας δαπάνης 69.250,39€. Οι πληρωμές αφορούν τα ακόλουθα επενδυτικά σχέδια: LA311-0469823 (ίδρυση τουριστικής επιχείρησης ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων) LA311-0469413 (ίδρυση μονάδας εστίασης) LA311-0465401... »
14 Ιούλιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Συγκρότηση ΟΕΕ

Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής για Πράξη του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει την απαιτούμενη επιτόπια επαλήθευση. Ειδικότερα, συγκροτήθηκε ΟΕΕ για την Πράξη: Ίδρυση τουριστικής επιχείρησης ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο:... »
12 Ιούλιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Συγκρότηση ΟΕΕ

Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής για Πράξη του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει την απαιτούμενη επιτόπια επαλήθευση. Ειδικότερα, συγκροτήθηκε ΟΕΕ για την Πράξη: Εκσυγχρονισμός επιχείρησης κατασκευής ντεπόζιτων Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΕΕ_ΧΟΧΤΟΥΛΑΣ... »
12 Ιούλιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Συγκρότηση ΟΕΕ

Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής για Πράξη του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει την απαιτούμενη επιτόπια επαλήθευση. Ειδικότερα, συγκροτήθηκε ΟΕΕ για την Πράξη: Ίδρυση μονάδας εστίασης Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο: ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΕΕ_ΖΟΡΜΠΑΣ... »
6 Ιούλιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Υποβολή πρότασης νέου τοπικού προγράμματος LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ενημερώνει ότι υπέβαλε τον ΦΑΚΕΛΟ Β, του νέου τοπικού προγράμματος LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, σε συνέχεια της θετικής αξιολόγησης του ΦΑΚΕΛΟΥ Α από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β περιλαμβάνει την τοπική στρατηγική και τις προτεινόμενες υπο-παρεμβάσεις, μέσω των οποίων επιδιώκεται η επίτευξη στόχων και δεικτών, με απώτερο σκοπό... »
28 Ιούνιος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2023

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Αιτωλικής Αναπτυξιακής θα πραγματοποιηθεί, την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023 και ώρα 20:00, στα γραφεία της εταιρείας (Ε.Ο. Αντιρρίου – Ναυπάκτου, κόμβος περιφερειακού). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ακόλουθο αρχείο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ 2023... »