13 Νοέμβριος 19 | Νέα & Ανακοινώσεις

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 24 ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER 6,4εκ€

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων ενέκρινε το αίτημα υπερδέσμευσης 4,7εκ € της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ για την ένταξη του συνόλου των έργων δημοσίου χαρακτήρα, που είχαν αξιολογηθεί θετικά στο πλαίσιο της προκήρυξη δημοσίων επενδύσεων του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER (για το μέρος του τοπικού προγράμματος που χρηματοδοτείται... »
13 Νοέμβριος 19 | Νέα & Ανακοινώσεις

ΥΠΟΒΟΛΗ 82 ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 21,4εκ€

Στο πλαίσιο της προκήρυξης για την υποβολή ιδιωτικών επενδύσεων στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER (για το μέρος του τοπικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το ΠΑΑ) κατατέθηκαν 82 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 21.389.426,16€, με την αιτούμενη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται σε 12.470.117,06€. Η υφιστάμενη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη καλύφθηκε κατά 475%. Τα στοιχεία... »
21 Οκτώβριος 19 | Νέα & Ανακοινώσεις, Προκυρήξεις

3η τροποποίηση προκήρυξης ιδιωτικών επενδύσεων LEADER ΠΑΑ (νέα καταληκτική ημερομηνία 1/11/2019)

Η ΟΤΔ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ τροποποίησε την 1η Πρόσκληση του Τοπικού Προγράμματος, που υλοποιεί στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα του ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων... »
Έκτακτη Γενική Συνέλευση
9 Σεπτέμβριος 19 | Νέα & Ανακοινώσεις

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Στις 2 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 20:00, στα γραφεία της εταιρείας, θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με θέματα ημερήσιας διάταξης: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου Τροποποίηση καταστατικού Διάφορα – ανακοινώσεις   Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση στο ακόλουθο αρχείο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ... »
31 Ιούλιος 19 | Νέα & Ανακοινώσεις

Τακτική Γενική Συνέλευση 2019 & Οικονομικές Καταστάσεις

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, της ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ, για το έτος 2019 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30/8/2019 και ώρα 20:00, στα γραφεία της εταιρείας (Ε.Ο. Αντιρρίου – Ναυπάκτου, κόμβος περιφερειακού). Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε την πρόσκληση για την ΓΣ και τις οικονομικές καταστάσεις για την διαχειριστική χρήση του 2018: ΠΡΟΣΚΛΗΣ... »
Facebook Προγράμματος INTERFACE
25 Ιούλιος 19 | Νέα & Ανακοινώσεις

Facebook Προγράμματος INTERFACE

Η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, εταίρος στο διακρατικό έργο με τίτλο «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα σε Ευάλωτες Ευρωπαϊκές Κοινότητες – INTERFACE», που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, με συμμετέχοντες εταίρους το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ισλανδίας (IRDI)  από την Ισλανδία, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μελετών και Πρωτοβουλιών (CESIE)  από... »
Ενημερωτική εκδήλωση στο Αιτωλικό για την 1η Πρόσκληση CLLD/LEADER της ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ
24 Ιούνιος 19 | Νέα & Ανακοινώσεις

Ενημερωτική εκδήλωση στο Αιτωλικό για την 1η Πρόσκληση CLLD/LEADER της ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «1η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις» που προκήρυξε η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού της Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) CLLD/LEADER» Μέτρο 19 του Προγράμματος Αγροτικής... »