15 Νοέμβριος 17 | Νέα & Ανακοινώσεις

Δράσεις τμήματος ΠΑΑ τοπικού προγράμματος LEADER με κριτήρια επιλογής

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ανακοινώνει το σύνολο των δράσεων του τοπικού προγράμματος LEADER, που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, συνοδευόμενων από τα κριτήρια επιλογής, για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων δικαιούχων. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα ακόλουθα αρχεία: Μεταποίηση από γεωργικό σε γεωργικό προϊόν... »
29 Σεπτέμβριος 17 | Νέα & Ανακοινώσεις

ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΠΑΑ (LEADER & ΑΞΟΝΑΣ 3)

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοίνωση τις αποφάσεις για την τελική παράταση ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, που η χρηματοδότησή τους ξεκίνησε στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013 και συνεχίζεται στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα ακόλουθα αρχεία: Άξονας 4, LEADER 2007-2013 Μέτρο 311, Άξονα 3 Μέτρο 312, Άξονα 3 Μέτρο 313,... »
7 Σεπτέμβριος 17 | Νέα & Ανακοινώσεις

Η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, εταίρος στο διακρατικό έργο με τίτλο «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα σε Ευάλωτες Ευρωπαϊκές Κοινότητες – INTERFACE», που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, ενημερώνει ότι την Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017, θα πραγματοποιηθεί, με συμμετοχή εκπροσώπων όλων των Φορέων-Εταίρων, η εναρκτήρια συνάντηση του έργου στα γραφεία... »
23 Αύγουστος 17 | Νέα & Ανακοινώσεις

ΔΡΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD LEADER (TMHMA ΠΑΑ) ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Το τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, φέρει τον τίτλο “Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων αναπτυξιακής περιοχής Ναυπακτίας – Μεσολογγίου – Αστακού” και υλοποιείται στο σύνολο των Δήμων Ναυπακτίας και Ι.Π. Μεσολογγίου, καθώς και στην Τοπική Κοινότητα Αστακού. Το νέο LEADER διακρίνεται... »
24 Απρίλιος 17 | Νέα & Ανακοινώσεις

Νομοθεσία για μονάδες οικοτεχνίας

Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER παρέχεται η δυνατότητα για τη χρηματοδόητηση μονάδων οικοτεχνίας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο για τις μονάδες οικοτεχνίας συμβουλευτείτε τα ακόλουθα αρχεία: N. 4235/2014 (άρθρο 56 – ΦΕΚ 32/Α/11-2-2014) ΥΑ 4912/120862 (ΦΕΚ 2468/Β/17-11-2015) ΥΑ 345/23924 (ΦΕΚ 866/Β/2-3-2017)... »
29 Δεκέμβριος 16 | Νέα & Ανακοινώσεις

Νομοθεσία για πολυλειτουργικό αγρόκτημα

Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ περιλαμβάνεται δράση για τη δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό πολυλειτουργικών αγροκτημάτων. Η έννοια του πολυλειτουργικού αγροκτήματος καθορίστηκε νομικά με το άρθρο 52, του Ν.4235/2014. Με την ΚΥΑ 543/34450 (ΦΕΚ 1145/Β/3-4-2017) καθορίστηκαν λεπτομέρειες για την λειτουργία και την πιστοποίηση τους.... »
29 Δεκέμβριος 16 | Νέα & Ανακοινώσεις

Νομοθεσία περί αλιευτικού τουρισμού

Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού, από τους επαγγελματίες αλιείς της περιοχής, αποτελεί μια εκ των προτεραιοτήτων του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ. Ο αλιευτικός τουρισμός θεσμοθετήθηκε με τον Ν.4070/2012 (άρθρα 174-184), ο οποίος τροποποιήθηκε με τον Ν.4179/2013 (άρθρα 40 & 43). Με την ΚΥΑ 414/2354/12-1-2015 καθορίστηκαν... »
23 Δεκέμβριος 16 | Νέα & Ανακοινώσεις

Video και φωτογραφίες από την συνέντευξη τύπου για το τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής

Στο πλαίσιο ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας για το τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER, η Αιτωλική Αναπτυξιακή παραχώρησε συνέντευξη τύπου την Πέμπτη 22/12/2016, όπου δόθηκαν πληροφορίες για την περιοχή παρέμβασης, τον προϋπολογισμό του τοπικού προγράμματος, τις δράσεις, τους στόχους και τις διαδικασίες, που αναμένεται να υλοποιηθούν για την δημοσίευση της 1ης προκήρυξης (προς... »