9 Μάιος 14 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πορεία πληρωμών τοπικών προγραμμάτων LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Στο πλαίσιο των τοπικών προγραμμάτων “Εφαρμογή της  Προσέγγισης LEADER” (LEADER ΠΑΑ) και “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” (LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ), της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ, υλοποιούνται ιδιωτικά και δημόσια επενδυτικά σχέδια. Από την 7/2/2012 (ημερομηνία 1ης πληρωμής σε επενδυτικό σχέδιο) έως την 8/5/2014, έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές... »
6 Μάιος 14 | Νέα & Ανακοινώσεις

Επικαιροποίηση πίνακα επενδύσεων τοπικών προγραμμάτων LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής (συνολικός προϋπολογισμός 21εκ ευρώ)

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα επενδυτικά σχέδια (ιδιωτικά και δημόσια) των τοπικών προγραμμάτων “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER” (LEADER ΠΑΑ) και “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” (LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ), της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, που έχουν χρηματοδοτηθεί, χρηματοδοτούνται, έχουν ενταχθεί, βρίσκονται σε φάση ένταξης ή βρίσκονται... »
29 Απρίλιος 14 | Νέα & Ανακοινώσεις, Προκυρήξεις

Υποβολή 13 επενδυτικών σχεδίων στο LEADER ΠΑΑ της Αιτωλικής Αναπτυξιακής

Στο πλαίσιο της 6ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER” (LEADER ΠΑΑ) της Αιτωλικής Αναπτυξιακής υποβλήθηκαν 13 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 3.274.748,34€. Άμεσα ξεκινάει η αξιολόγηση των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να προχωρήσει η διαδικασία... »
9 Απρίλιος 14 | Νέα & Ανακοινώσεις

Ένταξη διατοπικού σχεδίου συνεργασίας “Ο Κορινθιακός Κόλπος”

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER” εκδόθηκε απόφαση ένταξης για το διατοπικό σχέδιο συνεργασίας “Ο Κορινθιακός Κόλπος” (προϋπολογισμού 194.000,00€), στο οποίο συμμετέχουν οι ακόλουθες αναπτυξιακές εταιρείες: ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ (Συντονιστής) ΑΝΒΟΠΕ ΦΩΚΙΚΗ ΑΧΑΪΑ ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ... »
31 Μάρτιος 14 | Νέα & Ανακοινώσεις

95 ιδιωτικές & 14 δημόσιες επενδύσεις στα προγράμματα LEADER της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ (συνολικός προϋπολογισμός: 18.276.280,90€)

Στο πλαίσιο της Δ’  Προγραμματικής Περιόδου υλοποιούνται, μέσω της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, τα προγράμματα LEADER ΠΑΑ (“Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER”) και LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ (“Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών”), στα οποία προωθείται η χρηματοδότηση 109 (ιδιωτικών και δημοσίων) επενδύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 18.276.280,90€.... »