Εργαστήρια Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας
29 Νοέμβριος 12 | Νέα & Ανακοινώσεις

Εργαστήρια Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας

Το Γραφείο  Διασύνδεσης  του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας (Παράρτημα ΓΔ – Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) σε συνεργασία με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοοργανώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα Εργαστήρια Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας στο πλαίσιο υποστήριξης των φοιτητών και αποφοίτων του σε θέματα που αφορούν στη συνέχιση των σπουδών... »
Ημερίδα για τον τουρισμό
27 Νοέμβριος 12 | Νέα & Ανακοινώσεις

Ημερίδα για τον τουρισμό

Ο Δήμος Ναυπακτίας, σε συνεργασία με την μεγαλύτερη μηχανή σύγκρισης ξενοδοχειακών τιμών στην Ευρώπη, Trivago, διογρανώνει σεμινάριο με τίτλο "Trivago – διαδικτυακό εργαλείο για ξενοδόχους", που θα λάβει χώρα στις 28 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 18:00, στην αίθουσα του ΞΕΝΙΑ. Το σεμιάριο θα διεξαχθεί από εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας.... »
Ενημερωτικές συναντήσεις για την παρουσίαση της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER”
14 Νοέμβριος 12 | Νέα & Ανακοινώσεις

Ενημερωτικές συναντήσεις για την παρουσίαση της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER”

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ, σε συνεργασία με τους Δήμους Ναυπακτίας, Ι.Π. Μεσολογγίου & Καρπενησίου, διοργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις για την παρουσίαση της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος "Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER", ως ακολούθως: Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 18:00, στα γραφεία της Αιτωλικής Αναπτυξιακής... »
Έντυπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της Αλιευτικής Πολιτικής
6 Νοέμβριος 12 | Νέα & Ανακοινώσεις

Έντυπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της Αλιευτικής Πολιτικής

Συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο προκειμένου να ενημερωθείτε για την προωθούμενη μεταρρύθμιση της Αλιευτικής Πολιτικής. Σχετικά αρχεία EL_PRESSPACK_EL-121025 EL_PRESSPACK_EN-121025... »
Οδηγοί δικτύου FARNET για την ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών
6 Νοέμβριος 12 | Νέα & Ανακοινώσεις

Οδηγοί δικτύου FARNET για την ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών

Ο νέος Άξονας Προτεραιότητας 4 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών. Πιο συγκεκριμένα, στηρίζει μέτρα προώθησης της οικονομικής διαφοροποίησης (τουρισμός, τροφή, ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, κλπ.) και μια καλύτερη ποιότητα ζωής σε περιοχές στις οποίες η αλιεία φθίνει. Μια σημαντική καινοτομία στην υλοποίηση του Άξονα... »
Οδηγός αρχαρίων σχετικά με επιχορηγήσεις από την Ε.Ε
5 Νοέμβριος 12 | Νέα & Ανακοινώσεις

Οδηγός αρχαρίων σχετικά με επιχορηγήσεις από την Ε.Ε

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε Οδηγό αρχαρίων σχετικά με επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να διευκολύνει κάθε ενδιαφερόμενο. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.   Σχετικά αρχεία ΟΔΗΓΟΣ_ΑΡΧΑΡΙΩΝ_ΣΧΕΤΙΚΑ_ΜΕ_ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ_ΤΗΣ_ΕΕ... »
Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Μέτρο 2.2 «Αλιεία εσωτερικών υδάτων» της Δράσης 1 «Σκάφη Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων» του Ε. Π. Αλιείας 2007-2013
5 Νοέμβριος 12 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Μέτρο 2.2 «Αλιεία εσωτερικών υδάτων» της Δράσης 1 «Σκάφη Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων» του Ε. Π. Αλιείας 2007-2013

Με την αριθ. 1943/2012 (ΦΕΚ/2865/Β’/2012) Πρόσκληση ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν  αιτήσεις χρηματοδότησης για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων (Πράξεων) σε αλιευτικά σκάφη που δύνανται να ενταχθούν για ενίσχυση-χρηματοδότηση στη Δράση 1 «Σκάφη Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων» του Μέτρου 2.2 «Αλιεία εσωτερικών υδάτων»,... »
Οδηγός ενημέρωσης για την κοινωνική οικονομία
5 Νοέμβριος 12 | Νέα & Ανακοινώσεις

Οδηγός ενημέρωσης για την κοινωνική οικονομία

Ο Δήμος Κω δημοσίευσε οδηγό ενημέρωσης για την κοινωνική οικονομία, προκειμένου να αναδείξει τις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στο νησί της Κω και να εμπνεύσει περιοχές, προκειμένου να ακολουθήσουν αυτή την καλή πρακτική. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.... »