17 Φεβρουάριος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Νέα πληρωμή (43.148,45€) στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής (τομέας ΕΠΑλΘ)

Ο ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ενέκρινε ένα (1) αίτημα πληρωμής, ύψους δημόσιας δαπάνης 43.148,45€, το οποίο αφορά την Πράξη LA311-0469823 (ίδρυση τουριστικής μονάδας), η οποία έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ και στο ΕΠΑλΘ. Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και την παραπάνω πληρωμή, έχει ως ακολούθως:... »
17 Φεβρουάριος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμή (49.890,05€) στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενέκρινε μια (1) παρτίδα πληρωμής, ύψους δημόσιας δαπάνης 49.890,05€, η οποία αφορά την δημιουργία νέας τουριστικής μονάδας (LD311-0053699). Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και την παραπάνω πληρωμή, έχει ως ακολούθως: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΟΣ... »
14 Φεβρουάριος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Συγκρότηση ΟΕΕ

Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής για Πράξη του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει την απαιτούμενη επιτόπια επαλήθευση. Ειδικότερα, συγκροτήθηκε ΟΕΕ για την Πράξη: Ίδρυση τουριστικής επιχείρησης ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο:... »
8 Φεβρουάριος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμή (39.398,85€) σε δημόσιο έργο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής (τομέας ΕΠΑλΘ)

Ο ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ενέκρινε ένα (1) αίτημα πληρωμής, ύψους δημόσιας δαπάνης 39.398,85€, το οποίο αφορά την Πράξη “Διαμόρφωση και βελτίωση υπαίθριου θεάτρου και περιβάλλοντος χώρου πρασίνου”, η οποία έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ και στο ΕΠΑλΘ. Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και... »
31 Ιανουάριος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμή (31.056,58€) στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER (τομέας ΕΠΑλΘ)

Ο ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ενέκρινε ένα (1) αίτημα πληρωμής, ύψους δημόσιας δαπάνης 31.056,58€, το οποίο αφορά την Πράξη “Ανάπλαση- ανάδειξη του κοινόχρηστου χώρου Κεφαλόβρυσου στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου”, η οποία έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ και στο ΕΠΑλΘ. Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού... »
31 Ιανουάριος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Δυο νέες πληρωμές (90.686,67€) στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής

Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενέκρινε δυο (2) παρτίδες πληρωμών, ύψους δημόσια δαπάνης 90.686,67€, οι οποίες αφορούν τις Πράξεις: LD311-0053595 (ίδρυση αγροκτήματος με μονάδα διανυκτέρευσης) Κατασκευή κλειστού προπονητηρίου στο Αντίρριο Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη... »
25 Ιανουάριος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμές (194.789,71€) στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενέκρινε πέντε (5) παρτίδες πληρωμών, ύψους δημόσια δαπάνης 194.789,71€, οι οποίες αφορούν τις Πράξεις: LD311-0054084 (ίδρυση τουριστικής μονάδας) LD311-0054410 (ίδρυση επιχείρησης αποτέφρωσης νεκρών ζώων) LD311-0053837 (εκσυγχρονισμός εμπορικής επιχείρησης) LD311-0054346 (ίδρυση... »
17 Ιανουάριος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμές (61.973,91€) στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής

Ο ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ενέκρινε δυο (2) πληρωμές για το σκέλος του τοπικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το ΕΠΑλΘ, ενώ παράλληλα ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενέκρινε μια (1) πληρωμή για το σκέλος του τοπικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το ΠΑΑ. Το ύψος δημόσιας δαπάνης των πληρωμών ανέρχεται σε 61.973,91€ και αφορά τις ακόλουθες πράξεις: Καθαρισμός και σήμανση μονοπατιών όρους... »
13 Ιανουάριος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Αποφάσεις συγκρότησης ΟΕΕ

Σε συνέχεια αιτημάτων πληρωμών δικαιούχων για Πράξεις του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκαν ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσουν τις απαιτούμενες επιτόπιες επαληθεύσεις. Ειδικότερα, συγκροτήθηκαν ΟΕΕ για τις Πράξεις: Εκσυγχρονισμός ιχθυοτροφείου (εκτατική ιχθυοκαλλιέργεια) στον Προκοπάνιστο Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου Ν.... »
12 Ιανουάριος 23 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμές (134.908,21€) στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής

Ο ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ενέκρινε δυο (2) πληρωμές για το σκέλος του τοπικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το ΕΠΑλΘ, ενώ παράλληλα ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενέκρινε μια (1) πληρωμή για το σκέλος του τοπικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το ΠΑΑ. Και οι τρεις πληρωμές, ύψους δημόσιας δαπάνης 134.908,21€, αφορούν ιδιωτικές επενδύσεις και ειδικότερα τις ακόλουθες: LD311-0054406... »