27 Δεκέμβριος 22 | Νέα & Ανακοινώσεις

Απόφαση συγκρότησης ΟΕΕ

Σε συνέχεια αιτήματος πληρωμής δικαιούχου για την Πράξη “Εκσυγχρονισμός Ιχθυοτροφείου (εκτατική ιχθυοκαλλιέργεια) ΘΟΛΗΣ”, συγκροτήθηκε ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσει την απαιτούμενη επιτόπια επαλήθευση. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο: ΟΕΕ_ΘΟΛΗΣ  ... »
23 Δεκέμβριος 22 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμή (123.903,09€) επενδυτικού σχεδίου του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής

Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενέκρινε μια (1) επιπλέον παρτίδα πληρωμής, δημόσιας δαπάνης 123.903,09€. Η πληρωμή αφορά το επενδυτικό σχέδιο LD311-0045894 (ίδρυση μονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης επιτραπέζιας ελιάς). Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και την προαναφερόμενη... »
23 Δεκέμβριος 22 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμή (72.168,35€) σε ιδιωτικό επενδυτικό σχέδιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής (LEADER Αλιείας)

Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής πραγματοποιήθηκε η πρώτη πληρωμή σε ιδιωτικό επενδυτικό σχέδιο, που έχει ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, δημόσιας δαπάνης 72.168,35€. Η πληρωμή αφορά το έργο LA311-0442887 (ίδρυση μονάδας διανυκτέρευσης). Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και την προαναφερόμενη πληρωμή,... »
22 Δεκέμβριος 22 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμές (150.701,37€) στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής

Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενέκρινε τρεις (3) παρτίδες πληρωμών, δημόσιας δαπάνης 150.701,37€. Οι πληρωμές αφορούν τα επενδυτικά σχέδια LD311-0051514 (εκσυγχρονισμός και επέκταση κομμωτηρίου), LD311-0053602 (εκσυγχρονισμός επιχείρησης για διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων) και LD311-0050112 (ίδρυση ενοικιαζόμενων... »
20 Δεκέμβριος 22 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμές (45.729,10€) στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής

Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενέκρινε δυο παρτίδες πληρωμής, δημόσιας δαπάνης 32.483,82€, οι οποίες αφορούν τα επενδυτικά σχέδια LD311-0048208 (εκσυγχρονισμός συσκευαστηρίου εσπεριδοειδών) και LD311-0054260 (εκσυγχρονισμός τυποποιητηρίου λαδιού), ενώ παράλληλα εγκρίθηκε πληρωμή από τον ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ,... »
20 Δεκέμβριος 22 | Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποίηση απόφασης ένταξης Πράξης “Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου και περιβάλλοντος χώρου πρασίνου”

Ο Ε.Φ. ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ τροποποίησε την απόφαση ένταξης της Πράξης “Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου και περιβάλλοντος χώρου πρασίνου”. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο: Τροποποίηση απόφασης ένταξης... »
20 Δεκέμβριος 22 | Νέα & Ανακοινώσεις

Απόφαση συγκρότησης ΟΕΕ

Σε συνέχεια αιτημάτων πληρωμών δικαιούχων για Πράξεις του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκαν ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσουν τις απαιτούμενες επιτόπιες επαληθεύσεις. Ειδικότερα, συγκροτήθηκαν ΟΕΕ για τις Πράξεις: Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών Ίδρυση μονάδας ενοικιαζόμενων δωματίων –... »
29 Νοέμβριος 22 | Νέα & Ανακοινώσεις

Πληρωμές (115.022,82€) δημοσίων επενδύσεων στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής

Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής πραγματοποιήθηκαν δυο (2) πληρωμές δημοσίων επενδύσεων, ύψους 115.022,82€. Η μια πληρωμή αφορούσε το σκέλος του τοπικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το ΠΑΑ και η άλλη το σκέλος του τοπικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το ΕΠΑλΘ. Ειδικότερα, οι πληρωμές αφορούσαν τα έργα: Ανάπλαση κεντρικής... »
22 Νοέμβριος 22 | Νέα & Ανακοινώσεις

Τροποποιήσεις τεχνικών δελτίων Πράξεων LD311-0054346 και LD311-0053837

Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής πραγματοποιήθηκαν τροποποιήσεις των τεχνικών δελτίων των Πράξεων LD311-0054346 και LD311-0053837. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα ακόλουθα αρχεία: Τροποποίηση LD311-0054346 Τροποποίηση LD311-0053837... »
11 Νοέμβριος 22 | Νέα & Ανακοινώσεις

Έγκριση τριών νέων παρτίδων πληρωμής (190.473,07€) στο LEADER ΠΑΑ

Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενέκρινε τρεις νέες παρτίδες πληρωμής, ύψους 190.473,07€. Οι πληρωμές αφορούν τα έργα: LD311-0054171 (βελτίωση και εκσυγχρονισμός επιχείρησης εστίασης) LD311-0048623 (επιχείρηση ενοικίασης σκαφών) Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Μάρκου Μπότσαρη στο Μεσολόγγι Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου... »